Báo Cáo, Thống Kê Số Liệu Du Lịch Nha Trang, Lượng Khách Du Lịch Đến Khánh Hòa

Số liệu thống kê du lịch chi tiết tỉnh Khánh Hòa từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019. Số liệu thống kê từ Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa bao gồm:

Tổng số lượt khách Quốc tế /Nội địa phục vụ, Tổng số ngày khách lưu trú, Ngày khách lưu trú bình quân, Công suất sử dụng phòng bình quân, Tổng doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch, Tổng số lượt khách Quốc tế /Nội địa và khách Việt Nam đi nước ngoài thông qua các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển… Tổng doanh thu từ doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, Lượt khách tham quan du lịch, Doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quốc tịch khách Quốc tế đến Khánh Hòa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa

Công suất sử dụng phòng bình quân Khánh HòaDoanh thu du lịch Khánh HòaDoanh thu du lịch Nha TrangDu lịch Khánh HòaDu lịch Nha TrangDu lịch Nha Trang Khánh HòaDu lịch tỉnh Khánh HòaKhách du lịch Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.